Projecten

De website gaat bijna live, maar er moet nog zoveel gebeuren.
De drie samenwerkende organisaties ontwikkelden voor hun doelgroep een e-health-website. Kort voor de lancering waren er nog veel ‘open eindjes’. Samen met de inhoudelijk medewerkers bepaalde ik de prioriteiten en zorgde dat alle noodzakelijke zaken voor de lancering geregeld waren. Parallel maakte ik een plan voor het beheer van de site na de lancering, waarin de drie partijen zich goed konden vinden. Zo kon ik met een gerust hart deze klus afsluiten.

Onze projecten kunnen anderen inspireren
Het subsidieprogramma stimuleerde zo’n tachtig projecten overal in het land. Om te zorgen dat projecten elkaar leerden kennen, en op de hoogte waren van de laatste wetenschappelijke inzichten, werd een ambitieus communicatietraject opgezet. Onderdeel daarvan was een website. Ik definieerde het pakket van eisen, begeleidde bouw en beheer en was ruim twee jaar eindredacteur van de site.

Hoe geven we snel inzicht in deze ingewikkelde materie?
Snel uitleggen hoe je multidisciplinaire richtlijnen voor de gezondheidszorg het beste kunt ontwikkelen valt niet mee. Ik bedacht de parallel met de regels van voetbal. De diverse rollen en activiteiten kwamen overzichtelijk op een poster in de vorm van een voetbalveld.

Dat kan de volgende keer beter!
Medewerkers en directie waren niet tevreden over het gelopen traject rondom de invoering van een keurmerk. Aan de hand van interviews reconstrueerde ik wat er misging. De conclusies leidde ik in met zorgvuldig geanonimiseerde citaten van verschillende betrokkenen die elkaar aanvulden en bevestigden. Zo ontstond als vanzelf draagvlak voor de aanbevelingen in het rapport.

Wie maakt ons boek? En wie koopt het?
De organisatie bracht in samenwerking met een uitgever elk jaar een boek uit. Maar het boek verkocht steeds minder en er waren twijfels over het format. Ik maakte een marktanalyse, diverse kostenplaatjes en deed onderzoek naar potentiële samenwerkingspartners. De organisatie ging op mijn advies in zee met nieuwe uitgever. Het format van het boek werd aangepast. De verkoop steeg flink.